Tarot

 

Consulten

Het Tarotspel is een bijzonder oud kaartspel waarvan men aanneemt dat het de basis van onze speelkaarten geworden is.Maar de Tarot heeft, naast de kaarten die duidelijk lijken op onze speelkaarten(de kleine arcana), ook nog 22 troefkaarten waarvan alleen de Zot, als joker, een plaatsje heeft gevonden. Deze troefkaarten, die de grote arcana genoemd worden( meervoud van arcanum=geheim) hadden en hebben een bijzondere positie en een filosofische, spirituele inhoud. Het gebruik van Tarot als orakelsysteem is ongetwijfeld al heel oud, maar door de argwanende houding van de kerk heeft het een verborgen leven geleid, tot de tijden minder onderdrukkend werden.

Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw gingen die ontwikkelingen heel snel, ook door spirituele bewegingen als The Golden Dawn .

Zowel Waite als Crowley hebben een belangrijke rol gespeeld binnen deze beweging en beiden hebben een invloedrijke Tarot uitgegeven. De Rider-Waite Tarot is vormgegeven door Pamela Coleman-Smith en de Tarot die naar Crowley heet is prachtig geschilderd door Lady Frida Harris.

De Rider-Waite Tarot is heel bruikbaar en heeft heel veel andere Tarotontwerpers geïnspireerd. Deze Tarot gebruik ik al ruim dertig jaar voor de consulten die ik geef.

Werken met de Tarot is eenvoudig en direct.

Er zijn bijzonder veel patronen om de kaarten in uit te leggen en het is ook niet moeilijk om zelf een nieuw patroon te maken. Voor het gemak kunnen we drie groepen onderscheiden:

•  De vraagleggingen

Deze patronen zijn zó ontworpen, dat ze op algemene of specifieke vragen antwoord kunnen geven: vragen als hoe pak ik dit aan, hoe los ik dit op, hoe maak ik de juiste keuze, hoe kan ik dit beter begrijpen en hanteren, is dit goed voor mij?

•  De persoonsleggingen

Deze patronen geven algemene en specifieke informatie over het karakter en het welzijn van de vrager: wat zijn mijn kwaliteiten, waar moet ik op letten bij het kiezen van mijn beroep, hoe staat het met gezondheid,hoe sta ik in mijn relaties, wat is mijn opdracht, wat moet ik leren om te groeien, wat neem ik nog mee uit mijn jeugd, hoe kan ik gelukkiger en productiever worden?

•  De toekomstleggingen

Deze patronen geven een algemene of specifieke toekomstprognose: wat biedt de komende tijd(maximaal 1 jaar)mij aan kansen en opdrachten, hoe gaat deze zaak aflopen, gaat dit mij in de toekomst lukken, zijn er inspanningen nodig om een ongewenste toekomst om te buigen?

Bij deze patronen is het wel belangrijk dat de persoon voor wie kaart gelegd wordt, het kan zien als een prognose, niet als iets om zich willoos naar te richten. Bevalt de toekomst niet, doe er dan iets aan en verander je gedrag.

Er zijn natuurlijk diverse patronen die alledrie de mogelijkheden in zich combineren. Het is belangrijk om het juiste patroon te kiezen dat past bij de vraagstelling. Als iemand bij mij een afspraak maakt voor een Tarot-consult, dan ga ik altijd eerst rustig inventariseren wát iemand te weten wil komen. Dat mogen verschillende dingen zijn. Ik ga dan 1 of meer patronen kiezen of ontwerpen die in staat zijn om daarover informatie te geven: als iemand in grote spanning zit en wil weten hoe iets af gaat lopen, moet er een kaart in het patroon zitten die over de toekomst gaat; soms ligt het accent bij advies en is het niet nodig om veel kaarten in het patroon te leggen die met inzicht te maken hebben. De patronen die ik kies, zijn meestal kort en helder. Het geeft vaak meer duidelijkheid als ik verschillende korte patronen leg, ieder met een eigen thema, dan wanneer ik in één reusachtig en ingewikkeld patroon alle vragen tegelijk aanpak.

Hieronder een voorbeeld van een korte legging:

Er worden 3 kaarten gebruikt: de eerste geeft het thema aan, de tweede beschrijft de toekomstige ontwikkeling ervan binnen één maand, de derde kaart geeft een advies.

Als eerste kaart komt de Hogepriesteres te liggen, als tweede de 2 van Bokalen en als derde kaart de Hogepriester.

Het thema, beschreven door de Hogepriesteres, is persoonlijke en spirituele groei, door meer contact te krijgen met het eigen onbewuste. Deze kaart vraagt om wat meer rust en introspectie.

Bokalen 2 laat zien dat dit thema de komende maand belangrijk blijft. De kaart beschrijft een innerlijk genezingsproces van verwarring en onzekerheid naar innerlijk evenwicht , vertrouwen en geluk.

De Hogepriester adviseert om dit groeiproces te vernellen door gebruik te maken van de hulp van vrienden of deskundigen.

Conclusie: je zit in een heel belangrijke en boeiende periode, die je wil leren om jezelf veel beter te begrijpen en echter in je gevoel te zitten. Als dat proces klaar is, zul je gelukkiger en harmonischer zijn en meer uit je relaties halen. Ga niet alleen maar afwachten, maar probeer zelf mee te werken. Vlucht niet in werk en drukte, maar luister naar je innerlijk. Daarnaast kun je er ook met anderen over praten die je deskundig vindt op het specifieke gebied waar het over gaat ( Dit kan natuurlijk ook door boeken te raadplegen). Dit groeiproces zal nog minstens een maand in beslag nemen.

Voor een Tarot-consult is het nodig om zelf aanwezig te zijn, want ik vind het noodzakelijk dat de vrager zelf de kaarten schudt en zo de eigen energie er in brengt. Het thema van het consult moet te maken hebben met de vrager. Een moeder die zich zorgen maakt over haar dochter kan dus niet via kaarten vragen hoe een bepaalde zaak voor de dochter af zal lopen. Dat kan alleen die dochter zelf. Maar de moeder kan wél vragen hoe zij haar dochter kan helpen, want dat heeft met haarzelf te maken.

Een astrologieconsult is wèl mogelijk zonder dat iemand aanwezig is en ook kan de vrager komen met het verzoek naar de horoscoop van een ander te kijken Dan moet hij/zij natuurlijk wel over de astrologische gegevens van die ander beschikken èn over toestemming: het gaat per slot om privé informatie!

Een Tarot-consult kost per uur 25 Euro en duurt zelden langer dan anderhalf uur. De prijs zit ergens tussen de 30 en 40 euro. Geld moet geen belemmering zijn; als de prijs een probleem is, kunnen we het daar over hebben.

Het is handig om het consult op te nemen, zodat je het thuis nog eens na kunt luisteren. Neem dan een cassettebandje mee, of mp3-speler.

Als je een consult wilt, kun je mij bellen of mailen:

Anne Arts , 024-3444273 JPWArts@wanadoo.nl

Je mag ook gerust bellen voor meer informatie.

Cursussen

Ik geef 2 beginnerscursussen, 1 cursus voor gevorderden en losse lessen voor vergevorderden.

TAROT-CURSUS 1A

Deze cursus geef ik al 30 jaar. In 15 (in overleg:12) lessen van 3 uur wordt uitgebreid op de kaarten ingegaan, vooral op de symboliek van de Grote Arcana. De helft van de les is gewijd aan de praktijk van het kaartleggen; de patronen zijn overwegend eenvoudig. De frequentie is één les per week.

Kosten: 225 Euro (werkboek 5 Euro extra)

TAROT-CURSUS 1B

Deze cursus geef ik 2 jaar. In 9 lessen van 3 uur wordt veel aandacht aan de praktijk van het kaartleggen besteed. De cursisten krijgen mijn Tarot-werkboek, waarin de geschiedenis en de symboliek van Tarot uitgebreid beschreven staan en natuurlijk ook de kaarten zelf aan bod komen. In de lessen wordt kort op de theorie ingegaan en de kaartlegpatronen zijn wat moeilijker.

Het is zeker zo dat deze cursus meer motivatie en inzet van de cursisten vergt.

De frequentie is één keer per week.

Kosten: 140 Euro (inclusief werkboek)

TAROT-CURSUS 2

Deze gevorderden-cursus bestaat uit 6 lessen van 3 uur. De frequentie is één keer per 2 weken, maar ééns in de maand is ook mogelijk, in overleg met de groep.

Elke les begint met de mogelijkheid tot vragen stellen. Daarna staat 1 kaartlegpatroon centraal dat nieuw is en worden bekende patronen geoefend.

De 6 lessen samen bieden een mooie combinatie van patronen die tegemoet komen aan allerlei vragen op verschillende gebieden.

Kosten: 90 Euro

TAROT 3

Om de Tarot in de vingers te houden, is het aan te bevelen om regelmatig deel te nemen aan een losse Tarot-les naar de formule van de gevorderden. De frequentie is naar eigen keuze; gemiddeld één keer per 2 maanden. Er is geen vast programma van kaartleggingen; het is dus mogelijk om verzoeken in te dienen.

Kosten: 15 Euro per les

De lestijden worden in overleg met de cursisten bepaald. Er wordt rekening gehouden met schoolvakanties. De groepen zijn met opzet klein: maximaal 4 cursisten, omdat een persoonlijke sfeer belangrijk is en de praktijk voor elke cursist veel tijd in beslag neemt.

Wie geïnteresseerd is, kan een beschrijving aanvragen van het programma van Tarot1A en 1B.

 

Workshops

Tarot-kaarten zijn uitermate geschikt als kennismaking voor groepen. Ieder trekt een kaart en vertelt aan de hand van het plaatje iets over zichzelf. Dit gaat het beste door alleen de Grote Arcana te gebruiken. Ook kan ieder een kaart kiezen die aanspreekt.

Deze manier van werken kan in workshops geoefend worden.

Ook kan ik in een paar uur ingaan op de kernbetekenis van de kaarten en een simpele legging introduceren, zodat ieder zelf op de huisgenoten kan gaan oefenen.

Er is van alles mogelijk en ik denk graag mee.

Mijn eigen ruimte is geschikt voor maximaal 6 mensen. Bij grotere groepen moet je zelf een ruimte regelen of ik kan een ruimte huren(voor ongeveer 20 mensen).

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de groep, evt.reistijd en kosten e.d.

 

Evenementen

Tarot leent zich uitstekend voor vrijgezellen-avonden en andere feestelijke gelegenheden. Bij grote feesten maak ik liever gebruik van de kaarten van Madame Lenormand. Daarmee kan ik sneller werken.

Om goed te kunnen werken, moet ik toch een redelijk rustig plekje hebben. Ik doe mijn werk serieus; dat kan prima in een feestelijke sfeer, maar het is wel prettig als het thema van het feest een beetje aansluit.

Prijs in overleg.