Handlijnkunde

 

Consulten

Handlijnkunde kan trots zijn op een heel oude geschiedenis: misschien wel even oud als de astrologie (minstens 4000 jaar!). De oudste vormen van handlijnkunde waren verstrengeld met magie en mysticisme. Aristoteles heeft er voor het eerst een afgerond systeem van gemaakt. Een van de grote wapenfeiten van de handlijnkunde is dat de chiromant (handlijnkundige) Sputinius tot op de dag nauwkeurig aan Caesar zijn dood voorspelde. Dat doe ik hem (gelukkig!) niet na en voor de duidelijkheid: als ik iemands levensduur al zou kunnen zien in de hand, zou ik het toch niet zeggen. Beroemde artsen als Hippocrates en Galenus, maar zeker ook vaganten en zigeuners hebben de handlijnkunde ontwikkeld en al die eeuwen doen overleven. Daar was vaak moed en intelligentie voor nodig, want de boodschapper krijgt immers altijd de schuld.

In vroeger dagen keek men vooral in de hand naar roem, leiderschap, dood, huwelijk en grote dramatische gebeurtenissen. Daarin is veel veranderd. In onze tijd is ook de handlijnkunde sterk verdiept door de psychoanalyse. Wij kunnen, willen en moeten verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. De handlijnkunde wordt nu veel meer gebruikt als een hoogst interessant middel om meer kennis over de eigen persoon te krijgen en daardoor een vervuld en succesvol leven te leiden.

Een handlijnkunde-consult duurt ongeveer anderhalf uur en kost 40 Euro. Het consult wordt op een cassettebandje opgenomen dat je zelf meebrengt.

Ik begin met het schetsen van een algemeen karakterbeeld. Dit doe ik door te kijken naar de vorm van de hand, de verhouding tussen de vingers, de nagels, de duim, de flexibiliteit , de kleur en de consistentie van de hand.

Aan de hand van de kleur, ontwikkeling en centra van de verschillende bergen, geef ik adviezen over het gebruik van kwaliteiten, beroep, verlangens en relaties. Mogelijke problemen krijgen natuurlijk ook aandacht.

Tot slot bestudeer ik de lijnen in de hand en kijk ik via de lijnen terug naar het verleden en geef ik een toekomstprognose.

Daarna is er eventueel ruimte voor vragen.

Cursussen

Handlezen is behoorlijk moeilijk; het is belangrijk om goed te beseffen dat je het niet alleen kunt leren door een cursus te doen. Het geleerde in praktijk brengen en daar voortdurend verder in ontwikkelen is absoluut noodzakelijk.

De cursus bestaat uit 9 theorielessen, waarbij de theorie ook in praktijk wordt gebracht en een aantal praktijklessen naar keuze.

Les 1: Inleiding in de begrippen die gehanteerd worden: wat zijn de gehanteerde namen van vingers, bergen, lijnen en waar zitten ze?
De drie werelden van Benham.

Les 2 : Bespreking van allerlei algemene zaken als vingerstanden, kleur, nagels, flexibiliteit e.d.

Les 3 : Bespreking van de bergen in de hand met het bijbehorende type.

Les 4 : De hartlijn.

Les 5 : De hoofdlijn.

Les 6 : De levenslijn.

Les 7 : De saturnuslijn.

Les 8 : Mercuriuslijn en apollolijn.

Les 9 : Tertiaire lijnen.

Vanaf les 4 wordt veel aandacht besteed aan de praktijk. Steeds wordt de lijn uitgebreid besproken, maar ook in verband gebracht met de informatie uit de eerdere lessen. De handen van de cursisten worden als oefenmateriaal gebruikt.

Na deze 9 lessen kunnen de cursisten kiezen voor praktijklessen. Per les leest één cursist de hand van een onbekende proefpersoon, naar de zeer uitgebreide methode die in 9 theorielessen geleerd is. Wie echt wil leren handlezen heeft deze lessen zeker nodig. De andere cursisten kunnen eventueel bijdragen en ik vul aan waar dat nodig is.

De theoriecursus van 9 lessen van 3 uur kost 140 Euro; dit is inclusief uitgedeeld studiemateriaal.

De praktijklessen kosten 15 Euro per les

De frequentie is een maal per 2 weken, omdat het thuis toepassen en oefenen erg belangrijk is.

In overleg met de cursisten wordt de cursustijd vastgesteld;
's ochtends, 's middags, doordeweek of op een zaterdag. Handlezen is te intensief voor de avond.

De groepen zijn heel klein: maximaal 4 cursisten.

 

Evenementen

Handlijnkunde is een boeiend fenomeen en past goed bij evenementen, mits er voldoende rust, licht en tijd is.

Een lezing , waarbij iedere toehoorder simpele dingen bij zichzelf kan toepassen, is een mogelijkheid, liefst voor niet meer dan 20 deelnemers.

Op een feest is het wel belangrijk een apart hoekje te hebben en 10 minuten tijd per persoon. Handlezen is bijzonder vermoeiend om te doen, dus regelmatige pauzes zijn nodig.