Astrologie

Consulten

Astrologie bestaat al minstens 4000 jaar . Het heeft een filosofische manier opgeleverd om menselijke karakters en het menselijk functioneren in de wereld in kaart te brengen. Als zodanig heeft het een niet te onderschatten invloed gehad en is het nog steeds actueel. In de lange geschiedenis van de astrologie hebben allerlei mensen, waaronder grote namen als Thales , Copernicus en Kepler, zich ermee bezig gehouden. Door de inspanningen van talloze geleerden kon de astrologie uitgroeien tot het gedegen systeem dat ze nu presenteert.

In onze tijd profiteert de astrologie van de psycho-analyse. Astrologische gegevens vragen om interpretatie en die interpretatie biedt ruimte aan verschillende mogelijkheden, waar de eigen vrije wil een positieve rol in kan spelen. Kennis is macht en stelt in staat te kiezen, te leren en te groeien. Problemen kunnen soms worden vermeden of opgelost. Ook kan het zien van een positief resultaat de tijdelijke moeilijkheden draaglijk maken; denk maar eens aan de tandarts!

Wie een astrologisch consult wil, kan mij bellen of mailen.
Ook voor meer informatie neem ik graag tijd.

Ik heb de volgende gegevens nodig om een horoscoop te kunnen maken:
de geboortedatum met het jaar van geboorte,
de geboortetijd, zo nauwkeurig mogelijk en de geboorteplaats.

Met deze gegevens maak ik een geboortehoroscoop, ofwel radix geheten. Gelukkig doet een computer tegenwoordig de berekeningen!

Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

U kunt er voor kiezen om zelf niet aan te geven wat er speelt. Ik kijk dan naar de horoscoop en bespreek wat er te zien is.

A: De meest uitgebreide vorm hiervan duurt ongeveer 3 uur en kost 65,- euro.

Ik neem veel tijd om het karakter te beschrijven en koppel hier adviezen aan.
Daarna geef ik aandacht aan die thema's die belangrijk zijn of dat binnen 5 jaar worden. Ik kijk zo ver vooruit, omdat ik het proces belangrijk vind en dat duurt vaak langer dan één jaar.

B: Dit kan ook korter, waarbij ik vooral de hoofdzaken belicht.De prijs is dan 25,- euro per uur.

U kunt ook zelf het thema kiezen en vragen stellen, die ik aan de hand van de horoscoop beantwoord. Ook hier is de prijs 25,-euro per uur .

A: Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn: beroep, relaties, bewustwording, gezondheid, identiteit, kinderwens.
Vragen kunnen zijn: ik heb dit of dat probleem; waar wordt
dat door veroorzaakt, wat zou ik eraan kunnen doen, wanneer gaat het over, welke keuzes moet ik hierin maken? Hierbij kan het zinvol zijn om naast de horoscoop Tarot-kaarten te gebruiken.

B: Een aparte vorm is de relatiehoroscoop of composite. Dit is de astrologische optelsom van twee personen. Er kan gekozen worden voor een gedegen consult op relatievlak. Ik kijk dan eerst in ieders eigen horoscoop: wat heeft deze persoon in huis op relatievlak, wat heeft hij of zij te bieden en wat kan gemakkelijk voor problemen zorgen en is dus een aandachtspunt. Dan leg ik de twee horoscopen naast elkaar en kijk of dat redelijk samengaat; daarna bespreek ik de composite:
hoe gaat het in de praktijk, waar draait de relatie om, waar zitten de knelpunten?

Deze relatiebespreking kan voor liefdespartners, maar ook voor ouders en kinderen zinnig en leuk zijn. Zo'n bespreking duurt snel 2 uur en de prijs zit dus rond 50 Euro.

Het consult wordt op cassettebandjes opgenomen, waarbij uzelf de bandjes meebrengt. Natuurlijk is een mp3speler ook goed, voor wie thuis geen cassettespeler meer heeft.

Het is ook mogelijk dat ik naar u toekom, maar dan moeten mijn reiskosten natuurlijk wel worden vergoed. Een andere optie voor mensen die ver weg wonen, is dat ik een cassettebandje inspreek en dat opstuur. Kosten van bandje en porto bereken ik dan.

Cursussen

De lessen astrologie zijn verdeeld in drie blokken.

BLOK I
Blok I is voor iedereen interessant: zowel voor de mensen die uiteindelijk zelf voor anderen horoscopen willen maken, als voor degenen die gewoon geboeid zijn door het fenomeen astrologie en er meer van af willen weten.

Blok I bestaat uit 14 lessen van 3 uur.

Elke les bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het praktijkgedeelte wordt de behandelde theorie op de horoscopen van de cursisten toegepast.

De theorie van les 1 gaat over astrologie als taal: wat zijn de bouwstenen waar de astrologie op rust? Aan bod komen de twaalf tekens, de twaalf huizen en de aspecten.

Bij les 2 t/m 13 staat steeds één sterrenbeeld en één huis centraal.

Na een algemeen verhaal over het sterrenbeeld wordt de fantasie geprikkeld door vragen als: welk beroep vind je geschikt voor een Ram, wat vind je de meest ergerlijke eigenschap, hoe is de Ram als ouder, welke hobby vind je geschikt, etc.

Door deze aanpak leer je niet alleen spelenderwijs de huizen in de tekens interpreteren, maar je komt heel veel te weten over je familie en vrienden.

Les 14 is een praktijkles, waarbij je gaat toepassen wat je allemaal geleerd hebt.

Tijdens de cursus wordt het werken met transits al voorzichtig geïntroduceerd.

 

BLOK II

Blok II is voor de mensen die ook zelf horoscopen willen interpreteren voor anderen.

Blok II bestaat uit 12 lessen van 3 uur, ook weer verdeeld in theorie en praktijk.

Bij les 1 t/m10 staat steeds een planeet centraal. Deze planeet wordt behandeld in zijn werking in algemene zin en in elk van de tekens en huizen. Geleidelijk worden steeds meer aspecten geïntroduceerd en behandeld. De transits spelen nu een belangrijke rol; dit zijn aspecten tussen een bewegende planeet en een planeet of punt in de (statische) geboortehoroscoop.

Les 11 gaat over het Pars Fortunae, de Maanknopen en de Retrograde-stand.

Les 12 is weer een praktijkles.

 

BLOK III

De cursisten geven in dit Blok zelf aan waar ze behoefte aan hebben. Dat kunnen extra praktijklessen zijn, relatie-astrologie, cheiron, zwarte maan, secundaire directies etc.

De kosten zijn: 15 Euro per les. Dat is 210 Euro totaal voor Blok I en 180 Euro voor Blok II Het lesgeld wordt (tenzij anders afgesproken) in twee termijnen betaald.

Elke les wordt ondersteunend materiaal uitgedeeld. Pas bij Blok II is de aanschaf van een boek noodzakelijk.

Workshops

Een workshop Astrologie kan in opdracht gegeven worden. De ruimte die ik zelf heb, is geschikt voor 8 mensen. Bij een groter aantal moet er een andere ruimte geregeld worden. Ik heb er geen bezwaar tegen om te reizen, maar wil dan natuurlijk wel een reiskostenvergoeding.

Astrologie is minder geschikt voor feesten, omdat er een horoscoop van iemand nodig is om iets te kunnen doen; dit vergt dus een kleine voorbereiding.

De kosten van een workshop zijn afhankelijk van de duur, de grootte van de groep en de eventuele reistijd.